KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK uyarınca, …….. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla; ticari ilişkimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun ilgili maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktayız.

Ticari ilişkimiz veya sizlerle olan iş ilişkimiz kapsamında ya da alınan iş başvurularında sizden bazı kişisel bilgileriniz talep edilir. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinin sürdürülebilmesi birinci önceliğimizdir. KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla; paylaştığınız kişisel verilerinizin KVKK’da belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işleneceğini, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabileceği hususlarında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi-Aktarılması Amacı ve Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; KVKK’da belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölüçülü, doğru ve güncel olarak işlenecektir.

Ticari ilişkimiz süresinde, tarafınızla akdedilen sözleşmelerde ve …………. sitemizdeki kayıt formlarında irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız ve bununla sınırlı olmamak kaydı ile paylaşılan tüm kişisel verileriniz) vermeniz talep edilmektedir. Ayrıca başvuru sırasında tarafımıza ileteceğiniz CV’nizde yer alan adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız, adresiniz, mesleğiniz, çalıştığınız kurum, talep ettiğiniz ücret, şehriniz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafımıza ileteceğiniz tüm kişisel verileriniz firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde saklanmaktadır. Bahsedilen kişisel bilgileriniz; Şirketimizin faaliyet alanı ile ilgili bilgi vermek, hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimiz hakkında sizinle irtibata geçmek, isteklerinize yanıt vermek, bilgilerinizi güncellemek, iş başvurunuz hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu doğrultuda tarafınıza günlük, haftalık ya da aylık bilgilendirme mailleri yada mesajları gönderilebiliriz. Dilediğiniz zaman bu mail veya mesajlarla yapılan bilgilendirmeler hakkında değişilik yapma, vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümleri gereğince;

 1. i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  vi) KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

Yazılı taleplerinize ve isteklerinize yanıt verebilmek, bu istekleri yerine getirmek için, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi yazılı taleplerinizde belirtmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri bizimle paylaşmak veya  …… adresine iş başvuru yaparak CV’nizi göndermek sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi gerekmektedir.

……….. sitemizin tüm ziyaretçileri, ticari ve hizmet ilişkimiz kapsamındaki tüm müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, iş başvurusunda bulunanlar, sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

SİTE SAHİBİ

Sgmgumruk.com