TC GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

-Vekaletname

-Ticari Sicil Gazetesi

-İmza sirküleri

-Vergi Dairesi Yazısı (Vergi Mükellefi olunduğuna dair)

-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

 

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTHAL EVRAK DÖKÜMANI

-İthal eşyaya ait orijinal fatura

-ihtal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu(Tarafımızda Hazırlanır)

-Sigorta Poliçesi(İşlem FOB,EXW.CPT veya CF ise)

-Navlun Faturası

-Banka transfer dekontu veya KKDF

-Ordino

-Konişmento

-Çeki listesi

-Sanayici Taahhütname, Bakım Onarım Belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda)

 

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İHRAÇ EVRAK DÖKÜMANI

-Resmi Türkçe Fatura

-Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızda Düzenlenir)

-Anlaşmalı ülkeler için EUR.1belgesi(Tarafımızda Düzenlenir)

-Diğer ülkeler için menşe şahadetnamesi (Tarafımızda Düzenlenir)

-Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta döviz alım belgesi

-Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için kontrol belgesi, Ziraat Raporu-, vb. istek doğrultusunda tarafımızda hazırlanır.

-İhracatın gerçekleşmesi için göndermen istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar birliği üyeliği tarafımızdan yapılır.

-İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata alt tek belge ve ekleri